ADD

Volgens het DSM-5 (het algemeen gebruikte handboek voor de indeling van psychische aandoeningen), is ADD een subtype van ADHD, en wel het zogenoemde overwegend onoplettende type, gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen.” Deze formulering suggereert dat ADD een psychische stoornis is, maar het is eigenlijk een andere manier van denken.

 

ADD en gevoel

Als we het over ADD hebben, dan hebben wij het over een persoon, waarbij in het hoofd veel gebeurt. Aan de buitenkant merk je daar niets van, maar van binnen gebeurt er des te meer. Dat wat men ADD noemt is eigenlijk een voorkeur om gevoelsmatig (kinesthetisch) te denken.

Met ons gevoel ervaren we 200.000 keer meer, dan we met ons verstand kunnen bedenken. Dit gaat zo snel, dat we ons niet realiseren dat dit eigenlijk ook een manier van denken is. De snelheid waarmee we conclusies kunnen trekken, wat wij ook wel intuïtie noemen, zorgt ervoor dat we niet goed kunnen benoemen hoe we tot die conclusie zijn gekomen. Anderen nemen daar geen genoegen mee. Dus houden personen met ADD zich liever stil en steken hun hoofd niet boven het maaiveld uit.

 

ADD en prikkels

Het is een groot misverstand, dat iemand met ADD te weinig prikkels krijgt, waardoor hij/zij niet in actie komt. De neiging bestaat zelfs om iemand met ADD aan te gaan sporen. Maar kinderen (én volwassenen) met ADD krijgt juist een teveel aan prikkels, waardoor hij/zij zich wat terugtrekt om die vele prikkels te verwerken. Hij/zij krijgt teveel opties om uit te kiezen, waardoor een keuze wordt uitgesteld.

Met ADD heb je een voorkeur om dingen meer gevoelsmatig te doen en dat kan je hinderen in het leren op school. Als de stof niet aanboden wordt op een manier die bij je past, betekent dat nog meer omwegen en ezelsbruggetjes in het toch al drukke hoofd. Ook een kind met ADD is gebaat bij de Kernvisie methode. Als je de basistechnieken (lezen, spellen, rekenen) kan automatiseren en daarmee afscheid kan nemen van al die extra omwegen en ezelsbruggetjes in je hoofd, geeft dat een kind rust en ruimte om met die schoolzaken bezig te zijn, die er op dat moment toe doen.

 

Een Kernvisiecoach is toegerust om kinderen met ADD zo te helpen, dat zij in staat zijn wel te automatiseren. Hierdoor hoeven zij niet steeds te twijfelen en laten ze zich niet meer blokkeren door keuzes die gemaakt moeten worden. De oplossing ligt meer voor de hand dan men vaak denkt.

 

Kenmerken ADD

Kenmerken van ADD die vaak voorkomen:

 

Intelligentie

 • Een groot voorstellingsvermogen
 • Kan logica waarderen
 • Heeft humor
 • Altijd ver vooruit aan het denken
 • Grote passie
 • Bij interesse in het onderwerp probleemoplossend
 • Te veel gedachten / filosofisch
 • Perfectionistisch in contrast met chaos
 • Veel creatief talent

 

Concentratie

 • Kan ergens volledig in opgaan
 • Dwaalt in gedachten af bij luisteren
 • Is snel afgeleid
 • Chaotisch / vergeetachtig
 • Staren / voor zich uit kijken / lijkt afwezig

 

Emotie

 • Kan zich goed in anderen verplaatsen / sociaal
 • Weinig vrienden maar sociaal zeer betrokken
 • Assertief maar onzeker over zich zelf
 • Emotionele wisselingen
 • Trekt zich graag terug
 • Blijft op de achtergrond
 • Gevoelig / betrokken
 • Voelt zich regelmatig overspoelt
 • Gevoelig voor verslaving

 

Praktisch

 • Zit vaak te dagdromen / komt regelmatig laat
 • TV of radio staat altijd aan
 • Slecht in staat aanwijzingen op te volgen
 • Gaat opruimklusjes uit de weg
 • Heeft moeite met het opbrengen van motivatie
 • Heeft inzicht, beter in de praktijk dan theoretisch
 • Laat alles wachten tot het laatste moment
 • Moeilijkheden bij het afwerken van details
 • Visueel / autodidactisch
 • Heeft vaak een reken-, schrijf- en / of leesprobleem

 

Vertoont uw kind deze ADD symptomen? Herkent u hierin uw kind (of één of meer kinderen in uw klas), dan heeft uw kind een voorkeur om gevoelsmatig te denken.

De Kernvisie methode helpt kinderen met een kinesthetische leerstijl op eigen wijze te leren. Door aan te sluiten op de leerstijl van het kind, kunnen ze wél leren en automatiseren.