kernvisie en dyslexie

Wanneer u geluk heeft komt uw kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeling, die vergoed wordt door de gemeente. Hetzij binnen school, met een ambulante begeleider, hetzij in een orthopedagogische praktijk. Het is de vraag of deze behandeling direct gestart kan worden, want vaak zijn er lange wachtlijsten.

 

Een dyslexiebehandeling houdt in, dat uw kind 40 tot 60 weken lang, wekelijks stof aangeboden krijgt die opnieuw gericht is op een linksgeoriënteerde leerstijl. Men gaat door met wat op school al niet bleek te passen bij het kind. Dagelijks thuis minimaal 25 minuten oefenen met deze materie hoort daar uiteraard ook bij.

 

De resultaten van deze behandeling zijn zeer beperkt. Zeker wanneer je kijkt hoeveel contacturen hier tegenover staan. Waarom? Omdat men niet in staat is te ontdekken dat uw kind een andere leerstijl heeft. Men noemt dit een neurologische afwijking van uw kind, maar eigenlijk ontbreekt het aan een juiste leermethodiek om deze kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl op een adequate manier te kunnen helpen.

 

Overigens komt een kind alleen in aanmerking voor de vergoedingsregeling voor een dyslexiebehandeling als het enkelvoudige dyslexie heeft. ‘Enkelvoudig’ betekent dat er bij de leerling naast dyslexie geen sprake is van één of meer andere (leer)stoornissen. Heeft iemand bijvoorbeeld ooit uw kind het label ADD of ADHD gegeven, dan komt u dus niet voor een vergoeding in aanmerking.

 

Hoeveel kinderen vallen hierdoor buiten de boot? Heeft een kind met ADD / ADHD dan geen hulp nodig bij het lezen en schrijven? Of is het ook gewoon een mogelijk kenmerk van een rechtsgeoriënteerde leerstijl en kunnen de reguliere behandelaars daar eenvoudig niet mee overweg?

 

​De Kernvisie methode laat een kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen persoonlijke kracht: door een kind te leren lesstof zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen wordt. In korte tijd ziet een kind dat het wel in staat is om te leren en wel in staat is om te automatiseren.