ADHD

Volgens de wetenschap is ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) een aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. Een afwij-king  waarbij een sterk verlaagd vermogen aanwezig is om aandacht voldoende bij activiteiten te houden en er spake is van impulsief gedrag en rusteloosheid.” Deze formulering suggereert dat ADHD een psychische stoornis is, maar het is eigenlijk een andere manier van denken.

 

Dat wat men ADHD noemt is een voorkeur om visueel (sterk beeldend) te denken in combinatie met het gevoelsdenken. Een kind (of volwassene) reageert direct op gebeurtenissen en onderneemt daar ook actie op. Dit past niet altijd in de plannen die anderen met je hebben (bijvoorbeeld in de klas).

De heersende opinie zegt, dat deze kinderen lastig en minder intelligent zijn, maar niets is minder waar. Doordat de kinderen met ADHD een andere leerstijl hebben, hebben zij moeite om de focus te houden. Op school wordt er te uitgebreid uitgelegd, waardoor de aandacht verdwijnt. Juist deze kinderen zijn gebaat bij een korte en duidelijke instructie.

 

ADHD en prikkels

Het is een groot misverstand dat mensen met ADHD te veel prikkels krijgen en daardoor snel zijn afgeleid. Iemand met ADHD krijgt juist te weinig prikkels en gaat daarom de prikkels zelf creëren. Dit verklaart het drukke imago. Om er voor te zorgen dat iemand met ADHD geen prikkels gaat creëeren, moet je er dus voor zorgen dat hij/zij redenen heeft om dingen te gaan doen, dan komt de focus vanzelf.

 

De Kernvisiecoach helpt kinderen met ADHD te automatiseren op de basistechnieken (lezen, spellen en rekenen). Hierdoor verloopt het leerproces vanzelf en wordt de focus sterk verbeterd.

 

ADHD Symptomen

Een selectie van ADHD kenmerken die vaak voorkomen.

 

Intelligentie

 • Een groot voorstellingsvermogen
 • Kan logica waarderen
 • Heeft humor
 • Kan sterk associëren
 • Bij interesse in het onderwerp probleemoplossend
 • Veel creatief talent

 

Concentratie

 • Verlangt overzicht
 • Dwaalt in gedachten af bij luisteren
 • Concentratieproblemen
 • Is snel afgeleid
 • Chaotisch / vergeetachtig

 

Emotie

 • Grote passie
 • Staat graag op de voorgrond
 • Initiatief nemer
 • Impulsief

 

Praktisch

 • TV of radio staat altijd aan
 • Slecht in staat aanwijzingen op te volgen
 • Gaat opruimklusjes uit de weg
 • Heeft moeite met het opbrengen van motivatie
 • Heeft inzicht, beter in de praktijk dan theoretisch
 • Laat alles wachten tot het laatste moment
 • Moeilijkheden bij het afwerken van details
 • Maakt dingen niet af
 • Visueel / autodidactisch
 • Heeft vaak een reken-, schrijf- en / of leesprobleem

 

Wist u trouwens dat bovenstaande ADHD kenmerken juist de eigenschappen van succesvolle zelfstandig ondernemers zijn?