werkwijze

Ieder coachingstraject start met een intakegesprek. Deze intake is gratis. Tijdens dit gesprek bespreken we de struikelblokken van uw kind, het doel van de coaching en de voorgestelde werkwijze.

Wanneer blijkt dat de Kernvisiemethode past bij uw kind, kunnen we starten met de coaching. 

Het gaat om gemiddeld 6 tot 10 sessies van een uur (afhankelijk van de problematiek) met een frequentie van eens in de 2 weken. Het is noodzakelijk dat een ouder/verzorger aanwezig is bij iedere sessie, zodat oefeningen thuis in de tussenperiode geoefend kunnen worden.

De sessies worden afgestemd op de leerproblemen van het kind.

 

Tarief

  • Inschrijfgeld: € 32,- 
  • 1x per 2 weken € 75,- per sessie.
  • Na 5 sessies ontvangt u een factuur.
  • Coaching kan bij u thuis plaatsvinden of (mogelijk) in overleg op de school van uw kind.