concentratieproblemen

Veel kinderen hebben te maken met concentratieproblemen. Wellicht moeten we dat even nuanceren, want wanneer je een hele dag dingen moet doen, die je eigenlijk niet boeiend vindt, dan is het logisch dat je daar je aandacht bij verliest. Dat neemt niet weg dat we kinderen (op school maar ook in een andere omgeving) toch moeten vragen bepaalde taken uit te voeren, of ze het nou leuk vinden of niet.

 

Kinderen met een voorkeur om meer visueel en gevoelsmatig te denken passen minder goed bij de wijze waarop school informatie aanbiedt. Ook dat zorgt ervoor, dat het voor hen minder boeiend is, waardoor hun aandacht verslapt. Zet je ze in de klas met hun computerspelletjes, dan heb je geen kind aan ze. Ze kunnen zich dus wel concentreren.

 

Kenmerken van concentratieproblemen

 • Moeite met het afmaken van dingen
 • Snel afgeleid zijn
 • Geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit
 • Chaotisch zijn
 • Alleen concentratie op kunnen brengen als het onderwerp erg interessant is
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren
 • Moeite met instructies begrijpen én onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn

 

Concentratieproblemen? We dagen jullie uit

Er ligt in het onderwijs een grote uitdaging om het leren voor juist deze groep kinderen interessanter te maken. Vaak wordt er wel uitgelegd bij een opdracht wat er gedaan moet worden, maar niet waarom. Waarom moeten we tafels leren? Waarom moeten we inhoudsmaten leren? Waarom moeten we weten wat een persoonsvorm is? Geef kinderen een goede reden om mee te gaan doen!

De Kernvisie methode zorgt ervoor dat kinderen opdrachten snappen, maar vooral ook begrijpen waaróm ze deze uitvoeren. Hierdoor gaat de focus omhoog. Daarnaast werken we met verschillende oefeningen die een positief effect hebben op het concentratievermogen.

 

We zien op school, dat men – om een onderwerp te verhelderen – extra informatie aanbiedt ter illustratie. Dit is vaak teveel infor-matie, waardoor de aandacht juist verslapt. De kinderen waar het hier om gaat willen direct van het probleem naar de oplossing en dwalen af als er tien tussenstappen genomen moeten worden.

Zodra we deze kinderen kennis laten maken met de Kernvisie methode, ontdekken ze dat ze met deze methodiek wel kunnen lezen, spellen en schrijven. Wanneer dingen beter lukken, wordt het ook leuk en als gevolg daarvan gaat automatisch de concentratie omhoog. Dus geen ingewikkelde methodes, maar het natuurlijke proces stimuleren, dat doet de Kernvisie methode.

‚Äč

De gecertificeerde Kernvisiecoach is uitgerust met de juiste kennis en ervaring om kinderen met concentratieproblemen goed te helpen.